czwartek, 26 września 2013

Witam Was bardzo serdecznie jak już mówiłam zaczynam swój nowy projekt na blogu .Co to za projekt? Po przeczytaniu go kolejnego posta zrozumiecie :) .Mam nadzieje że spodoba Wam się .Is­tnieją dwa po­wody, które nie poz­wa­lają ludziom spełnić swoich marzeń. Naj­częściej po pros­tu uważają je za niereal­ne. A cza­sem na sku­tek nagłej zmiany lo­su poj­mują, że spełnienie marzeń sta­je się możli­we w chwi­li, gdy się te­go naj­mniej spodziewają. Wte­dy jed­nak budzi się w nich strach przed wejściem na ścieżkę, która pro­wadzi w niez­na­ne, strach przed życiem rzu­cającym no­we wyz­wa­nia, strach przed ut­ratą na zaw­sze te­go, do cze­go przy­wyk­li.


                                               Paulo Coelho

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz